Virkemåte

Elektroniske muskelstimulatorer ble introduser i Norge fra 1980-tallet. Omkring 1990 ble apparater for klinikkdrift og personlige apparater for hjemmebruk av merket Trimform, solgt over hele landet. Det kom etter hvert nye og bedre modeller, og merket har fortsatt en sterk posisjon. Stimulatorene har vist seg nærmest uslitelige og det finnes derfor et stor antall som er i daglig bruk.

Med en professionell avansert muskelstimulator, har man tilgjengelig et instrument for behandling av en rekke kroppslige problemer, i tillegg til at man har et hjelpemiddel for å holde kroppen sterk og frisk.

Elektrode-padsene sender svake elektriske impulser til de motoriske nervepunktene i musklene. Dette får blodomløpet til å øke og musklene til å trekke seg rytmiske sammen. De arbeider som ved fysisk trening. Graden og frekvensen av sammentrekning styres fra apparatet. Man følger veiledningen fra instruksjonsboken for de ulike programmene. Gjennomstrømmingen av blod i muskelen, øker mer, enn det man oppnår ved fysisk trening og musklene “dreneres” for avfallsstoffer som har hopet seg opp og ført til stivhet og smerte. Det er derfor ikke uvanlig at elektroterapi brukes av idrettsutøvere for å få ut melkesyre i musklene etter hard aktivitet.

Aktiviteten som settes i gang av muskelstimulatoren fjerner også overflødig væske som har hopet seg opp i kroppen, ofte i beina, det utføres lymfedrenasje. Plasseringen av padsene vises i programmer i instruksjonsboken.

Muskelarbeidet som settes i gang, skaper varme og økt forbrenning, noe som gir en styrkende og slankende effekt. Slappe muskler styres og strammes opp og vil etter hvert få en tonus, noe som etter hvert vil vises på kroppen, avhengig av tilstanden før behandlingsperioden settes i gang. Slik behandling gjøres også i ansiktet der man bruker små elektroder og andre frekvenser og styrke, vanligvis fra spesielle kanaler på apparatet. Apparatet Trimform V80 de luxe har to slike kanaler beregnet på ansikt-behandling. Disse kanalene kan også brukes til TENS-behandling, der smerter dempes ved at elektrode-pads settes på tvers av de smerte-førende nervene og blokkerer smerte-impulsene til hjernen. Behandlingen
med store pads på kroppen. har også en smerte-dempende effekt, ved at det sterkt økende blodomløpet frigjør smerte-dempende endorfiner.

Ansiktsbehandling

Behandlingen som setter i gang muskelarbeide, belaster ikke skjelettet på samme måte som ved fysisk trening. Dette utnyttes for eksempel ved behandling av sengeliggende og rullestolbrukere. Mangel på muskelaktivitet, vil etter hvert føre til degenerering av muskler og svekking av kroppen. Ved å behandle med muskelstimulering forhindres dette. Dette har vist seg viktig ved behandling av slagpasienter etter lammelser, da muskelbehandling forhindrer degenerering og hjelper dannelsen av nye nervebaner fra hjernen slik at bevegelse blir mulig igjen.

Elektroterapi har vært praktisert som behandlingsmetode i klinikker og private hjem siden 1970-tallet. Det har stadig kommet nye modeller og forbedring av apparater og behandlingsutstyr. Trimform har vært ledende og har solgt flest slike apparater i Skandinavia siden 1990-tallet. Alle disse apparatene har vært godkjent av, først norske Nemko, og siden EU sitt medisinske direktiv. De har alltid inneholdt de høyeste tillatte verdiene for effekt og styrke.

Det nyeste og mest populære apparatet er Trimform 12 V80 de Luxe.

Dette apparatet, som også brukes av en del klinikker, selv om det er beregnet for privat drift, har 6 kanaler med samme styrke som de større klinikk-apparatene pluss to kanaler for ansikts- eller TENS-behandling.

Et enklere apparat til å begynne med.

Trimform C12

For å komme i gang med elektroterapi, og trene seg i å bruke det, kan det være lurt å starte med enkel kosmetisk behandling av mage, skinker og lår med et enklere apparat. Siden dette apparatet har hele 12 elektrodepads, kan man faktisk sette i gang hele seks muskelgrupper samtidig. Siden frekvensen bare går opp til 40 Hz, er det hovedsakelig kosmetisk trening på store muskelgrupper, som kan utføres med dette apparatet, men det er også mulig å få god effekt av muskulatur i skuldre og rygg. Siden apparatet har så pass mange elektrodepads, kan det benyttes til å gi kroppsbehandling til klienter, når terapeuten har fått nok øvelse i å bruke det.

Trimform Professional 32. Klinikkapparat

De større klinikkapparatene, som Trimform Professional 32, har inntil 16 kanaler, og 32 elektrodepads, men det blir for mye å bruke til selvbehandling, og brukes derfor av en terapaut i en klinikk. Med 6 kanaler og 12 pads for kropp, er Trimform C12 og også12 V80 optimale for selvbehandling hjemme, mens Trimform 12 V80 også brukes i en del klinikker. siden det har 2 kanaler og fire pads for ansikt/tens i tillegg. Den godt illustrerte behandlingsboken på knapt 100 sider, gjør bruken av de ulike behandlingsprogrammene enkel. (Se forord til boken på siden: Biinntekt etc. over).