Biinntekt for deg og/eller salongen

Muskelstimulering og elektroterapi har vært en vellykket og ettertraktet behandlingsmetode for selvbehandling siden 70-tallet. Dagens moderne apparater har utvidet området for bruk, ikke minst på grunn av øket utvalg av hjelpemidler.

Naturlig nok har metoden etter hvert blitt benyttet kommersielt, og salonger og behandlingssteder har vokst fram. De fleste som tilbyr behandling med elektroterapi har annen utdanningsbakgrunn, f.eks i fysiologi og anatomi eller annet som terapeuter, og har måtte lære seg å bruke apparatene på egen hånd.

Andre har startet fra grunnen uten terapi-ferdigheter, og tilegnet seg kunnskaper og erfaring etter hvert. En del har slik skaffet seg en biinntekt ved å ta i mot kunder hjemme, og utvidet etter hvert som de har skaffet seg mer erfaring og kunnskaper. Grunnleggende kunnskaper i fysiolog og anatomi er nødvendig for noen behandlingsprogrammer, men øvelse oppnår man best ved å praktisere de ulike behandlingsprogrammene på seg selv og andre.

Temaene og programmene i instruksjonsbøker, og erfaring, har vært basis når man har tilegnet seg ferdigheter over tid. Man har begynt med en muskelstimulator med 12 – 16 elektrodepads. I begynnelsen har man gjerne tilbudt gratistimer, for å få kunder, som deretter har kommet igjen. Dette har kanskje vært den beste markedsføringen i begynnelsen.

____________________________________________________________________________________

Fra forordet til instruksjonsboken:

_____________________________________________________________________________

Noen har ikke tatt skrittet til større maskiner, og fortsatt aktiviteten med sitt personlige apparat og gitt behandlinger til kunder som en god biinntekt. Andre igjen har byttet det første apparatet inn i et større klinikk-apparat, og har utvidet til salong etter hvert. Det finnes også salonger som har fortsatt å bruke det mindre apparatet V80 de Luxe. Noen har også satt to slike apparater opp på hverandre, som en fleksibel og mer økonomisk løsning.

Det må likevel understrekes at langt de fleste har vært fornøyd med bare å bruke apparatet på seg selv, enten det har vært for å få fart på blodomløpet i muskler, for at stivhet løses opp, og smerte forsvinner, eller å bruke apparatet til trening, figurforming og vedlikehold av kroppen. Dette kommer spesielt fram i undersøkelsen under tittelen “erfaringer” over. Det å ha apparatet tilgjengelig for å behandle spesielle problemer som kan oppstå, eller benytte det ukentlig for å forhindre at kroppen forfaller er det viktigste.

Fra tid til annen har det vært oppslag i pressen. Et par eksempel.

Litt referanselitteratur