Europe/Oslo Opptrening med Trimform muskelstimulator etter hjerneslag.
Sterkere muskler, bedre helse og bedre bmi Sterkere muskler med EMS muskelstimulering Bedre helse på arbeidsplassen med Trimform muskelstimulatorer Elektronisk hjemmebehandling for smerter Elektronisk muskelstimulering er en raskere vei til en
kropp med optimal bmi Trimform muskelstimulering for god helse Smerter, lammelser og degenererte muskler kurert av EMS Fikk livet tilbake etter 27 år med smerter! Muskelstimulering, ems, er en god metode for rehabilitering av muskler. Tar vare på muskulaturen før den forfaller

Opptrening med Trimform muskelstimulator etter hjerneslag.

Trimform muskelstimulator stryker og hindrer degenerering av muskulatur ved lammelser etter hjerneslag.

Elektroterapi kan hjelpe selv ved lammelser
Andre artikler :

Ved hjerneslag kan forbindelsen mellom hjernen og sentralnervesystemet til musklenes motoriske nerveceller opphøre slik at muskelen blir helt eller delvis lammet. Imidlertid er ikke situasjonen håpløs. Gradvis opptrening kan føre til at nye nervebaner blir funnet og tatt i bruk slik at impulser igjen finner veien til muskelens nerveceller. Imidlertid er det vanskelig eller nærmest umulig å trene en lammet muskel ved hjelp av viljestyrte bevegelser når de elektriske nerveimpulsene fra hjernen ikke når frem. Elektroterapi er da en mulighet fordi her kommer de elektriske impulsene gjennom huden til muskelens motoriske celler fra apparatet utenfra slik at muskelen begynner å trekke seg sammen uten at det er viljestyrt. Man oppnår dermed to ting: 1. Muskulatur og blodsirkulasjon aktiveres slik at man hindrer degenerering av muskelvevet og muskelen styrkes. 2. Ved at muskelen aktiveres er sjansene større for at impulser fra sentralnervesystem og hjerne finner nye nervebaner til nervecellene i muskelen slik at den igjen kan kontrolleres ved viljen. Elektronisk muskelstimulering eller elektroterapi med Trimform bør derfor ikke være uprøvd ved lammelser etter hjerneslag og kan også benyttes ved andre typer lammelser for å hindre at muskulaturen forfaller over tid med de negative virkningene dette har for kroppen og helsen. For eldre og sengeliggende vil Trimform elektroniske muskelstimulator være et uvurderlig redskap for å styrke muskulaturen og hindre at kroppen forfaller over tid.Slik Virker Trimform Muskelstimulator!
Slik Virker Trimform Muskelstimulator
Andre aktuelle saker