Europe/Oslo Elektrisk muskelstimulering alternativ muskeltrening ved CHF
Muskelstimulering kan hindre at muskler degenereres 
etter lammelser Få liv i lammede muskler igjen Noen er forhindret i å trene  for å kontrollere  fedme og vektproblemer Rullestolbrukere, prøv muskelstimulering! Gjenvinning av styrke i muskler og rehabilitering gikk raskere med elektrisk muskelstimulering
Raskere muskelstyrke med EMS Degenerering av muskler og tap av muskelmasse ved ryggmargskader ble forhindret med muskelstimulering


Tap av muskelmasse forhindres med EMS Opptrening av svak ryggmuskulatur med Trimform gir bedre  helse TEMS tar vare på ryggen din

Elektrisk muskelstimulering alternativ muskeltrening ved CHF

For pasienter som er inaktive p.g.a. kronisk hjertesvikt, CHF, kan elektrisk muskelstimulering være et alternativ til gjenoppbygging og opptrening av muskler

For pasienter som er inaktive p.g.a.  kronisk hjertesvikt, CHF, kan elektrisk muskelstimulering være et alternativ til gjenoppbygging og opptrening av muskler
Andre artikler :

Last ned rapportenElektroterapi som alternativ til klassisk trening, økt kapasitet ved røykebein , økt energiforbruk og forbrenning.

Formålet med dette studiet var å undersøke om elektronisk stimulering av skjelettmuskulaturen kunne representere et rehabiliteringsalternativ til mennesker med kronisk hjertesvikt. Studiet konkluderer med at elektroterapi bør bli sett på som et verdifullt alternativ til klassisk trening for mennesker med kronisk hjertesvikt (CHF).”

Utdrag: ”Lav-frekvent elektronisk stimulering av skjelettmusklene har vist å øke muskulær gjenoppbygging, hindre muskelsvinn (atrofi) og øke oksidativ enzym aktivitet i skjelettmusklene.

Undersøkelsen viste at lav-frekvent elektronisk stimulering kan effektivt motvirke pasienters svekkede fysiske aktivitet.

Forskjellige forsøk viste at både hjemmebasert elektronisk stimulering av beina og klassisk trening kan øke betydelig muskelstyrke og livskvalitet.

Elektronisk stimulering av skjelettmusklene på mennesker har vist å være meget hjelpsom som et terapeutisk verktøy i nervologi, behandling etter operasjon og for mennesker som er bevegelsehemmet over lang tid.

En nylig studie rapporterte at lav-frekvent elektronisk stimulering økte den funksjonelle kapasiteten ved røykeben, økte energibruken, oksidering (forbrenning) av karbohydrater og opptak i kroppen av glukose ved stimulering av de nedre lemmer, -et funn som foreslår muligheten til å bruke elektronisk stimulering til diabetes pasienter.

Dette studiet er en av de første som er rettet mot å sammenligne effektiviteten av lav-frekvent elektronisk stimulering av skjelettmusklene med konvensjonell sykkeltrening i forhold til mennesker med kronisk hjertesvikt (CHF: Chronic Heart Failure).

De nåværende resultater demonstrerer den gode toleransen og betydelige bedringen av den funksjonelle kapasiteten etter 8 uker med elektronisk stimulering.

Det kan konkluderes med at en bedring av treningskapasiteten til pasienter med CHF kan oppnåes enten ved aerobisk trening eller ved hjemme-basert lokal elektronisk stimulering av styrke musklene i den nedre delen av kroppen.

Elektronisk muskelstimulering bør bli vurdert som et verdifullt alternativ til klassisk trening for mennesker med kronisk hjertesvikt (CHF).”

-------------------------------------------------------- Electrical Stimulation of Skeletal Muscles An Alternative to Aerobic Exercise Training in Patients With Chronic Heart Failure? Petr DOBSÁK,1 MD, Marie NOVÁKOVÁ,2 MD, Bohumil FISER,2 MD, Jarmila SIEGELOVÁ,1 MD, Pavla BALCÁRKOVÁ,3 MD, Lenka SPINAROVÁ,3 MD, Jirí VÍTOVEC,3 MD, Naoyoshi MINAMI,4 MD, Makoto NAGASAKA,4 MD,Masahiro KOHZUKI,4 MD, Tomoyuki YAMBE,5 MD, Kou IMACHI,6 MD,Shin-ichi NITTA,6 MD, Jean-Christophe EICHER,7 MD, and Jean-Eric WOLF,7 MDSlik Virker Trimform Muskelstimulator!
Slik Virker Trimform Muskelstimulator

Trimform sine hjemmestimulatorer er en ressurs til god helse

Rapport fra bruker av elektroterapi:

Bruksområder: Oppstramming

Sitat: ” Jeg er svært fornøyd med apparatet, Det er spesielt greit å ha et eget, som man kan bruke når .........Les mer

Andre aktuelle saker


  • Skiveprolaps kan være meget smertefull, og derfor er det vanskelig å trene musklene. Opptrening av ....Les mer: