Europe/Oslo Opptrening/øvelser etter lammelser ved hjerneblødning med EMS
Sterkere muskler, bedre helse og bedre bmi Sterkere muskler med EMS muskelstimulering Bedre helse på arbeidsplassen med Trimform muskelstimulatorer Elektronisk hjemmebehandling for smerter Elektronisk muskelstimulering er en raskere vei til en
kropp med optimal bmi Trimform muskelstimulering for god helse Smerter, lammelser og degenererte muskler kurert av EMS Fikk livet tilbake etter 27 år med smerter! Muskelstimulering, ems, er en god metode for rehabilitering av muskler. Tar vare på muskulaturen før den forfaller

Opptrening/øvelser etter lammelser ved hjerneblødning med EMS

Ved lammelser etter hjerneblødning bør muskler aktiveres og opptrenes igjen for å hindre degenerering. EMS sender elektriske impulser som aktiverer musklene slik at nervebanene til hjernen kan gjenopprettes

Muskelstimulering kan hindre at muskler degenereres 
etter lammelser
Andre artikler :Dette er et område der elektroterapi vil kunne utrette enormt mye om bare forholdene ble lagt tilrette for det. Et langvarig sengeleie fører til svekkelse og reduksjon av muskelmasse. Når muskelene ikke brukes mister de gradvis sin funksjon.

Dersom mennesker som må holde sengen jevnlig fikk anledning til å få elektroterapi ville de kunne holde muskulaturen vedlike og i mange tilfeller komme tilbake i funksjon igjen.

Ved en lammelse er nerven som går til de motoriske sentra i muskelen blitt ødelagt. Muskelen kan derfor ikke beveges. Ved elektroterapi kan man imidlertid som oftest få den til å jobbe om man ikke venter for lenge. I en del tilfeller vil andre nerver etterhvert finne veien til muskelen om den holdes vedlike slik at funksjon kan gjenvinnes.

Det er viktig at behandling settes igang innen 1/2 år etter en hjerneblødning. Det samme gjelder ved lammelser f.eks. etter trafikkuhell o.l.Slik Virker Trimform Muskelstimulator!
Slik Virker Trimform Muskelstimulator
Andre aktuelle saker

  • hjerneslag
    Trimform muskelstimulator stryker og hindrer degenerering av muskulatur ved lammelser etter hjernesl ....Les mer:

  • Skiveprolaps kan være meget smertefull, og derfor er det vanskelig å trene musklene. Opptrening av ....Les mer: