Europe/Oslo Elektronisk muskelstimulering aktiverte muskelen mer enn vilje-
Bedre helse på arbeidsplassen med Trimform muskelstimulatorer Elektronisk hjemmebehandling for smerter Trimform muskelstimulator aktiverer ubrukte muskelfibre Kan du trene 400 muskler? Muskelstimulator ga livskvalitet etter 40 års lidelser God Livskvalitet etter 40 års lidelser! Muskelstimulering, ems, er en god metode for rehabilitering av muskler. Tar vare på muskulaturen før den forfaller Eksperimenter med kraftige impulser fra muskelstimulering  i nærheten eller over smertegrensen i det tidligere Sovjet  økte muskelstyrken  betydelig til idrettsutøvere. Økte muskelstyrken med 40 %

Elektronisk muskel-stimulering aktiverte muskelen mer enn viljestyrke

styrte sammentrekninger. Dette gir elektronisk muskelstimulering et fortrinn framfor annet i opptrening av muskler ved rehabilitering og muskelsvinn.

Elektronisk muskelstimulering kan gi kraftigere kontraksjoner enn de viljestyrte
Andre artikler :

Last ned rapportenRehabilitering etter muskelsvinnDenne undersøkelsen viser at bruk av elektroterapi ved rehabilitering av immobiliserte mennesker med diverse lidelser og mennesker med muskelsvinn er overlegen vanlig rehabilitering uten elektroterapi.

Utdrag: ”En sammenligning av frivillige muskelsammentrekninger og elektroniske påførte muskelsammentrekninger av åtte friske menn.

Elektronisk muskelstimulering aktiverte muskelen (bruk av NMR-mål) i en høyere grad enn ved frivillige sammentrekninger under identiske tekniske tilstander.

Neuromuskulær elektronisk stimulering er hyppig brukt til å styrke normal muskulatur. I Patologi har flere forskere vist gevinsten ved bruk av elektroterapi i behandling av bevegelsehemmede og sengeliggende ved muskelsvinn (amyotrophy).

Effekten av elektronisk muskelstimulering av quadricepsene (lårmuskulaturen) ved rehabilitering etter operasjon av fremre korsbåndskade er godt dokumentert.

Eriksson and Haggmark konkluderte med, i rehabliliteringskontekst, at elektroterapi som tillegg til vanlig trening ga overlegne resultater i forhold til kun vanlig opptrening.--------------------------------------------------------

A comparison of voluntary and electrically induced contractions by interleaved 1H- and 31P-NMRS in humans M. VANDERTHOMMEN,1 S. DUTEIL,2 C. WARY,2 J. S. RAYNAUD,2 A. LEROY-WILLIG,2 J. M. CRIELAARD,1 AND P. G. CARLIER2 1Physical Medicine Department, University Hospital, 4000 Lie`ge, Belgium; and 2NMR Laboratory, AFM and CEA, Institute of Myology, Pitie´-Salpeˆtrie`re University Hospital, 75651 Paris, France Submitted 27 August 2001; accepted in final form 19 November 2002

Slik Virker Trimform Muskelstimulator!
Slik Virker Trimform Muskelstimulator

EMS trening viser på kroppen og musklene etter få behandlinger

Rapport fra bruker av elektroterapi:

Bruksområder: Oppstramming

Sitat: ”God erfaring - Synlige resultater.” .........Les mer


Merket oppstramming av figuren etter få behandlinger

Rapport fra bruker av elektroterapi:

Bruksområder: Oppstramming

Sitat: ” Merkbar oppstramming av mage, rumpe, lår etter bare noen få behandlinger. Litt tungvindt med.........Les mer

Andre aktuelle saker

  • Sixpack uten slit
    Magemusklene er muskler som reagerer lett på trening for oppstramming. Muskelstimuleringover tid får ....Les mer: